• 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Regulamin
#1
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO GOBLINFACTORY.PL
(zwany dalej "Regulaminem")


- POSTANOWIENIA OGÓLNE -


§1 Goblinfactory.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum z zastrzeżeniem §11. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie tematyka gier i jej pochodne dziedziny.

§2  Administratorami  Forum  są:  WrathAmon, Bezifabr i Scarab. Administratorem Technicznym jest Jarvin.

§3 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
-Administrator - osoba zarządzająca forum oraz posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum. (Oznaczona kolorem pomarańczowym)
-Administrator Techniczny - osoba czuwająca nad prawidłowym działaniem strony. (Oznaczona kolorem czerwonym)
-Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników. (Oznaczona kolorem zielonym)
-Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
-Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).

§4 Korzystanie z forum jest bezpłatne.


- POSTY -


§5 Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

§6 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści, oraz za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

§7 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) w poście.

§8 Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.

§9 Zabronione jest umieszczania na forum propozycji danej działalności gospodarczej. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, czat na shoutbox-ie, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników.
Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila.

§10 Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.

§11 Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej dyskusji, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.
Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów Goblinfactory.pl

§12 Zakładając nowy temat na forum Użytkownik powinien odpowiednio go zatytułować. Nazewnictwo tematu powinno odnosić się do treści w nim zawartej. 

§13 Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy.


- NAZWY UŻYTKOWNIKA (NICKI) -


§14 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

§15 Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§16 Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §8 i §9.


- EMBLEMATY (AVATARY) -


§17 Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 150x150 pikseli.

§18 Emblemat nie może być niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem i sprzeczny z zasadami moralnymi.

§19 Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 47 KB.


- SANKCJE -


§20 Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi normami.

§21 Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo nieczytelnymi kolorami
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego autora.
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia nie związanego z tematyką forum
- będące przesadnie sformatowane.

§22 Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).
Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

§23 Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora. Naruszające regulamin podpisy i avatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz Moderatorów.

§24 W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania.


- KONKURSY I TURNIEJE -


§25 Konkursy i Turnieje, w których do wygrania są nagrody materialne mogą być organizowane jedynie przez Administratorów i Moderatorów. Wyjątek stanowią Konkursy i Turnieje, gdzie nagroda będzie symboliczna, albo jej wartość materialne, nie będzie przekraczać 50 PLN.

§26 Konkursy i Turnieje, rządzą się własnymi regulaminami i zasadami.


- PROJEKTY -


§27 Każdy Użytkownik ma prawo zasugerowania stworzenia działu z własnym projektem. Sugestia zgłasza się za pośrednictwem Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila do jednego z Administratorów lub Moderatorów.

§28 Decyzja o stworzeniu działu dla wybranego Projektu należy do Administratorów lub Moderatorów.


- DAROWIZNY -


§29 Darowizny, są dobrowolnymi datkami, które są przeznaczone tylko i wyłącznie na utrzymanie Forum.

§30 Dane osobowe, które mogą być ujawnione w trakcie przekazywania darowizny, nie są i nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom.

§31 Darowizna w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialność za łamanie Regulaminu.- DODAWANIE PLIKÓW NA FORUM -


§32 Zabronione jest umieszczanie na forum plików, które łamią prawa autorskie twórcy, bądź przejmują wprost elementy twórcze cudzego utworu i przywłaszczający sobie jego autorstwo.

§33 Dozwolone jest umieszczenie na forum plików, które pochodzą z innych modyfikacji gier z podaniem autora danego pliku.

§34 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie praw autorskich przez innych użytkowników.- POSTANOWIENIA KOŃCOWE -


§35 Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie. Wyjątkiem są jedynie:
- dodatkowe konta założone w celu zbadania danej funkcji na forum. Przysługuje jedynie Administratorom i Moderatorom.
- dodatkowe konta założone w celu powiadomienia Administratora bądź Moderatora o zapomnianym haśle, bądź kradzieży konta.

§36 Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

§37 Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§38  Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania (30 czerwca 2016) i może się zmieniać w trakcie działania forum.

§39 Regulamin nie ma mocy wstecznej.

§40  W sprawach nieuregulowanych przez powyższy Regulamin ma zastosowanie prawo obowiązujące na terytorium RP.
}}}
Podziękowanie od:

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  
Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Silnik forum - © MyBB - Styl forum - iAndrew, grafika - Kithraya, Midas, Bezifabr, Blizzard Entertainment
   
O NAS
Goblin Factory to założone w grudniu 2013 roku forum moderów Warcraft 3 wspólnym wysiłkiem dwóch osób - Scaraba, i WrathaAmona. Celem ich było stworzenie czegoś na wzór starego arcane.pl - miejsca, w którym osoby które wciąż tworzą coś do Warcrafta mogą się spotkać, porozmawiać, zaprezentować swoje dzieła, zapytać o rozwiązanie różnych problemów itd. 22 czerwca 2014 roku Goblin Factory został przeniesiony na nowy silnik, i nowy hosting, a obecnie jest już największym i najpopularniejszym polskim forum dotyczącym Warcrafta 3.